• Γιαννούλης Πρωτόπαπας MD

Αποτελεσματική θεραπεία Διασφιγκτηριακού Συριγγίου

Ενημερώθηκε: Φεβ 11

Ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με υποτροπιάζον διασφιγκτηριακό συρίγγιο.


Διενεργήσαμε Ψηφιακή Πρωκτοσκόπηση και εντοπίσαμε το έσω στόμιο του συριγγίου.


Παραπέμψαμε τον ασθενή σε Μαγνητική Τομογραφία όπου έγινε λεπτομερής απεικόνιση και χαρτογράφηση.


Στο ιατρείο προσδιορίσαμε με λεπτομέρεια την πορεία του συριγγίου και την θέση που καταλάμβανε με 3D επεξεργασία της MRI.


Διεγχειρητικά ενεργήσαμε υπερηχογράφημα στην περιοχή της βλάβης για την επιβεβαίωση της βλάβης υπερηχογραφικά.


Κατόπιν πετύχαμε επεμβατικά την πλήρη χαρτογράφηση της πάσχουσας περιοχής και την ανεύρεση του εσωτερικού στομίου εισάγοντας ένα λεπτό συριγγοσκόπιο VAAFT (Video Assisted Anal Fistula Treatment), από τον έξω πόρο του συριγγίου.


Στην συνέχεια καθαρίστηκε το εσωτερικό του συριγγίου και απομακρύνθηκαν οι κατεστραμμένοι ιστοί.


Ακολούθως έγινε θεραπεία με την Laser οπτική ίνα FiLaC όπου καυτηριάστηκαν τα τοιχώματα του συριγγίου και επετεύχθη η σύγκληση του έσω στομίου και με απορροφήσιμα ράμματα.


Όπως διακρίνουμε στις φωτογραφίες από την πορεία της μετεγχειρητικής εξέλιξης του συριγγίου, η επούλωση επήλθε επιτυχώς σε περίπου 1 μήνα.


Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι η λεπτομερής διάγνωση είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας.


Η ολοκληρωμένη διάγνωση, καθορίζει τoν συνδυασμό των κατάλληλων μεθόδων που θα προσφέρουν το βέλτιστο κλινικό και αισθητικό αποτέλεσμα.Αρχική εικόνα συριγγίου

Διασφιγκτηριακό Συρίγγιο


Ψηφιακή Πρωκτοσκόπηση


Μαγνητική Τομογραφία


3Dεπεξεργασία της MRI


Υπερηχογράφημα στην περιοχή της βλάβης

Υπερηχογράφημα Διασφιγκτηριακού Συριγγίου
Συνδυαστική Επεμβατική θεραπεία


4 ημέρες μετά την επέμβαση23 ημέρες μετά την επέμβαση

Πλήρης και επιτυχής επούλωση του Περιεδρικού Συριγγίου

Πλήρης και ευτυχής επούλωση του Περιεδρικού Συριγγίου

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ MD

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ειδικευμένος στην Επειγοντολογία, Λαπαροσκοπική Χειρουργική,

Παθήσεις Πρωκτού.

Η χειρουργική μου ειδίκευση και κατάρτιση στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές , συμβάλλουν στην ποιοτική φροντίδα της υγείας σας.

1/1

Επικοινωνία - Ιατρείο

Αγλαοφώντος 6  - 4ος όροφος 
Γκύζη - 114 74  Αθήνα
Τηλέφωνο Ιατρείου:
211 1150689
Ωράριο Ιατρείου 17:00 - 21:00
κατόπιν ραντεβού
Για επείγοντα περιστατικά, 
και κατ΄οίκον επίσκεψη,
καλέστε τον Ιατρό:
694 5583355

Υπηρεσίες - Εξειδικεύσεις

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Χρησιμοποιούμε Cookies για την καλύτερη περιήγησή σας στο site μας.

© 2021  by PROTO SURGERY ® Athens  //  Medical Design MS