Χειρουργικά Περιστατικά και Νέα

Στην παρούσα ενότητα “Χειρουργικά περιστατικά” μπορείτε να διαβάζετε και να ενημερώνεστε για τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις καθημερινών ιατρικών περιστατικών που αντιμετώπισα στο Ιατρείο μου.

​Ο βασικός σκοπός της ενότητας, είναι να σας βοηθήσει μέσα από την εξιστόρηση του εκάστοτε περιστατικού να καταλάβετε την σπουδαιότητα που έχει η έγκαιρη και πολλές φορές “σωτήρια” αντιμετώπιση μιας νόσου.

​Τονίζω ότι σε κάθε πάθηση, η συμπτωματολογία και η κλινική εικόνα διαφέρει από ασθενή σε ασθενή, γεγονός που μπορεί να εκτιμήσει μόνο ένας Ιατρός.